Stall HQS

Escalona HQS

född 3/4 2009 e Escudo I - Contender - Diskus - Granit - Welf

Escalona HQS några timmar gammal

Escalona HQS några timmar gammal

Escalona HQS sommaren 2010

Escalona HQS 3-års test 2012