Stall HQS

Cortina seminerades med Corlensky G den 7/5, dräktig och fölar i månadsskiftet mars/april 2012.

Buffy HQS seminerades med Corlensky G den 18/6, dräktig och fölar i mitten av maj 2012.

Karthago kommer att stå över.

Despoina HQS kommer ej att betäckas, siktar in oss på kvalitets/4-års championatet.

Nikita kommer att semineras med Quintero La Silla, blev ej dräktig.